Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

13. 2. 2015
REGIJSKI NAČRT POTRES
N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE (delni načrt)
   

ČASOVNO OBDOBJE