Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

18. 12. 2014
POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI POTRES
V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), objavljamo povzetek ocen ogroženost  "oceno potresne ogroženosti."
18. 12. 2014
POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI JEDRSKA/RADIOLOŠKA
V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), OBJAVLJAMO povzetek "oceno ogroženost ob jedrski ali radiološki nesreči."
   

ČASOVNO OBDOBJE