Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

26. 9. 2017
AJDA SUŠA
V APLIKACIJO AJDA OBČINE VNAŠAJO OBRAZCE ROK DO 6.10.2017
13. 2. 2015
REGIJSKI NAČRT POTRES
N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE (delni načrt)
18. 12. 2014
POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI POTRES
V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), objavljamo povzetek ocen ogroženost  "oceno potresne ogroženosti."
18. 12. 2014
POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI JEDRSKA/RADIOLOŠKA
V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), OBJAVLJAMO povzetek "oceno ogroženost ob jedrski ali radiološki nesreči."
   

ČASOVNO OBDOBJE