Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

10. 9. 2014
POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI
Obveščamo vas, da smo pripravili povzetke regijskih ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje Notranjske in vam jih prilagamo.
   

ČASOVNO OBDOBJE