Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

29.1.2015
JAVNA OBJAVA PREDLOGA REGIJSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU
Javna objava predloga regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za notranjsko, verzija 3.0.
10.9.2014
POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI
Obveščamo vas, da smo pripravili povzetke regijskih ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje Notranjske in vam jih prilagamo.
   

ČASOVNO OBDOBJE