Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

25. 9. 2017
Regijskega načrta ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Dolenjski regiji, verzija 2.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE