Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

27. 7. 2017
Regijskega načrta ZiR ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Dolenjski regiji, verzija 1.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE