Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

25. 9. 2017
Regijskega načrta ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Dolenjski regiji, verzija 2.0.
27. 7. 2017
Regijskega načrta ZiR ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Dolenjski regiji, verzija 1.0.
28. 6. 2017
23. Preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK 2017
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Občini Škocjan, v kraju Škocjan, 17. junija 2017.
15. 5. 2017
ZAKLJUČEK NATEČAJA: NARAVNE IN DRUGE NESREČE–POZOR, NEVARNE SNOVI
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Novo mesto je v petek, 5. maja 2017 organizirala prireditev ob razglasitvi rezultatov 21. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2016/17, na temo “Naravne in druge nesreče – pozor, nevarne snovi!« s podelitvijo potrdil in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja. Prireditev je potekala v prostorih kulturnega doma TVD Partizan na Mirni.
9. 3. 2017
REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Šmarješke Toplice organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v torek, 7. marca 2017, ob 17. uri, v Osnovni šoli Šmarjeta.
   

ČASOVNO OBDOBJE