Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

7. 1. 2014
Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
V skladu s 4.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Ur.list RS 24/2012) objavljamo Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Dolenjski regiji.
   

ČASOVNO OBDOBJE