Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

10. 9. 2013
Regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
Izpostava Novo mesto ima izdelan in sprejet regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči na območju dolenjske regije.
   

ČASOVNO OBDOBJE