Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

28. 6. 2013
PREDLOG regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.
26. 6. 2013
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK 2013
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v občini Šmarješke Toplice, dne 15. junija 2013. Ekipe so svoje znanje prikazale na treh delovnih mestih, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah, in sicer ob nasilnem dejanju na javnem prostoru, ob prometni nesreči z razlitjem nevarnih snovi in ob nesreči pri delu.
   

ČASOVNO OBDOBJE