Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

29. 9. 2010
LETOŠNJE PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI V DEŽJ

Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v sodelovanju URSZR, Izpostava Novo mesto, OZ RK Trebnje in občino Trebnje v Trebnjem dne 18. septembra 2010. Ekipe so svoje znanje prikazale na štirih delovnih mestih. Na učnih delavnicah so se za ekipe prve pomoči, kot tudi za zainteresirano javnost predstavili, OZ RK Trebnje, GZ Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Izpostava URSZR Novo mesto, Radio klub Novo mesto in Jamarsko reševalna služba Slovenije-RC Novo mesto.

   

ČASOVNO OBDOBJE