Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

29. 9. 2010
LETOŠNJE PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI V DEŽJ

Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v sodelovanju URSZR, Izpostava Novo mesto, OZ RK Trebnje in občino Trebnje v Trebnjem dne 18. septembra 2010. Ekipe so svoje znanje prikazale na štirih delovnih mestih. Na učnih delavnicah so se za ekipe prve pomoči, kot tudi za zainteresirano javnost predstavili, OZ RK Trebnje, GZ Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Izpostava URSZR Novo mesto, Radio klub Novo mesto in Jamarsko reševalna služba Slovenije-RC Novo mesto.

24. 5. 2010
Vaja “Rešujmo Življenja 2010 “.
V soboto 22.maja 2010 je bila pod okriljem MO Novo mesto in Izpostave URSZR Novo mesto izvedena vaja CZ z delovnim naslovom “Rešujmo Življenja 2010 “. Vaja je potekala na veledromu v Češči vasi pri Novem mestu in okolici. Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost pripadnikov kinoloških reševalnih enot in pripravljenost nevladnih organizacij, društev in klubov, ki sodelujejo v sistemu Zaščite in reševanja pri Mestni občini Novo mesto in Izpostavi za zaščito in reševanje URSZR Novo mesto.
8. 4. 2010
Regijski izbor likovnih in literarnih del za leto 2009/2010
Zaključek državnega natečaja likovnih in literarnih del za predšolske otroke in učence osnovnih šol na temo »Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče« v šolskem letu 2009/2010. Prireditev je bila izvedena na Osnovni šoli Šentjernej, 30. maja 2010.
5. 3. 2010
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu
Svečana Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu, je bila letos organizirana v sredo, 3. marca 2010 v veliki dvorani Gostišča Petrinič v Škocjanu. Prireditve, v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Novo mesto in letošnjim gostiteljem Občino Škocjan, so se udeležili predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, štab CZ za Dolenjsko, občinski štab CZ občine Škocjan, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine, predstavniki Slovenske vojske, Policije ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in Beli Krajini.
   

ČASOVNO OBDOBJE