Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

9. 10. 2008
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

NOVO MESTO 11.OKTOBER 2008
7. 10. 2008
XIII.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Dolenjsko-Belokranjski regiji je bilo izvedeno v občini Semič, 4. oktobra 2008. Preverjanja se je udeležilo devet ekip. Ekipe so preverile usposobljenost na treh realistično prikazanih situacijah ter dveh učnih delavnicah. Na delovnih točkah so ekipe oskrbele 10 poškodovancev. Delovne točke so bile razporejene v starem jedru Semiča.
   

ČASOVNO OBDOBJE