Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

9. 10. 2008
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

NOVO MESTO 11.OKTOBER 2008
7. 10. 2008
XIII.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Dolenjsko-Belokranjski regiji je bilo izvedeno v občini Semič, 4. oktobra 2008. Preverjanja se je udeležilo devet ekip. Ekipe so preverile usposobljenost na treh realistično prikazanih situacijah ter dveh učnih delavnicah. Na delovnih točkah so ekipe oskrbele 10 poškodovancev. Delovne točke so bile razporejene v starem jedru Semiča.
28. 8. 2008
RAZPIS REGIJSKEGA NATEČAJA - KLIC V SILI 112
Uprava RS za zaščito in reševanje,Izpostava Novo mesto, razpisuje regijski natečaj "Naravne in druge nesreče na temo - klic v sili 112".
27. 6. 2008
TESTIRANJE ARON SISTEMA in »FIELD DAY 2008«
Radioamaterji Dolenjske in Bele krajine so na tridnevni vaji od 6. do 8. junija 2008 na Gačah v Beli Krajini pripravili vajo z namenom da se preizkusi radijska tehnika v primeru večje naravne nesreče, kjer bi bilo potrebno vspostaviti rezervno radijsko omrežje . Namen vaje je bil preizkusiti radioamaterske postaje, antene in tehniko v primeru večje naravne nesreče.
28. 5. 2008
REŠUJMO ŽIVLJENJA 2008
V soboto 24.maja 2008 je bila pod okriljem MO Novo mesto in Izpostavo URSZR Novo mesto izvedena vaja CZ z delovnim naslovom “Rešujmo Življenja 2008 “. Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost pripadnikov kinoloških reševalnih enot in pripravljenost nevladnih organizacij, društev in klubov, ki sodelujejo v sistemu Zaščite in reševanja pri Mestni občini Novo mesto in Izpostavi za zaščito in reševanje URSZR Novo mesto.
14. 5. 2008
Zaključek državnega natečaja
Na zaključku XI državnega natečaja likovnih in literarnih del na temo " SUŠA", ki je bilo v torek 13. maja 2008 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu, je prijela nagrado za najboljše likovni izdelek v kategoriji predšolskih otrok Urša MATOTEK iz vrtca Otona Župančiča, enota Čardak iz Črnomlja, pod mentorstvom Milene Simonič.
4. 4. 2008
Razglasitev rezultatov "Naravne in druge nesreča – SUŠA"
V torek 2. aprila 2008, je Izpostava URSZR Novo mesto, izvedla razglasitev rezultatov XI. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2007/8, na temo » Naravne in druge nesreča – SUŠA ». Prireditev je potekala v kulturnem domu v Mirni Peči s programom, katerega so izvajali učenci OŠ Mirna Peč.
4. 3. 2008
Dan CZ, Črnomelj
Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, , je bila 29. februarja 2008, v restavraciji Štajdohar v Občini Črnomelj regijska svečanost. Vabilu so se odzvali pripadniki enot Civilne zaščite, gasilske organizacije, aktivisti Rdečega križa, Karitas ter člani drugih služb in organizacij v občini Črnomelj. Svečanosti so se udeležili tudi župani ali njihovi predstavniki občin Črnomelj, Metlika, Semič, Šentjernej, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Žužemberk, predstavniki zavodov, inšpekcijskih služb in policije.
29. 1. 2008
DELOVNO SREČANJE RDEČEGA KRIŽA SLO. IN IZP. URSZR NOVO MESTO
29. januarja 2008 smo na Izpostavi URSZR Novo mesto gostili predstavnike Rdečega križa in Civilne zaščite. Rdeča nit srečanja je bila na organiziranju in izobraževanju ekip prve pomoči v skladu z uredbo o organiziranju ekip prve pomoči v občinah in podjetjih.
   

ČASOVNO OBDOBJE