Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

23. 9. 2005
XI.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
17.09.2005 sta Izpostava URSZR Novo mesto in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, v sodelovanju z občino Žužemberk, izpeljali XI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, ki se je izvajalo v osnovni šoli Prevole.
   

ČASOVNO OBDOBJE