Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

16. 5. 2005
Podelitev priznanj
Izpostava URSZR Novo mesto je 12. maja 2005 v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič podelila nagrade predšolskim otrokom in osnovnošolcem iz Dolenjske in Bele krajine za najboljše literarne in likovne izdelke na regijskem natečaju » Naravne in druge nesreče – Potres.
   

ČASOVNO OBDOBJE