Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

2. 3. 2005
Proslava ob dnevu civilne zaščite
Prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v dolenjski regiji, je v letu 2005 potekala v Centru za izobraževanje in kulturo v občini Trebnje. V nagovoru je vse prisotne pozdravila županja občine Trebnje, Marica Škoda. Poveljnik občinskega štaba CZ občine Trebnje Anton Ratajc ter poveljnik štaba CZ za Dolenjsko Franc Gole pa sta podala kratek pregled dogajanj v preteklem letu na področju zaščite, reševanja in pomoči v občini Trebnje, oziroma dolenjski regiji. Prisotne in nagrajence so s svojo prisotnostjo počastili številni gostje, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel in župani dolenjskih občin.
   

ČASOVNO OBDOBJE