Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Novo mesto (RSS)

23. 9. 2005
XI.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
17.09.2005 sta Izpostava URSZR Novo mesto in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, v sodelovanju z občino Žužemberk, izpeljali XI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, ki se je izvajalo v osnovni šoli Prevole.
7. 6. 2005
Po letih iskanja...
Enota za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Posavske regije šteje devet pripadnikov. Letno je potrebno opraviti več kot petdeset intervencij, s katerimi je odstranjeno več sto neeksplodiranih ubojnih sredstev različnega kalibra, večinoma ostankov iz 2.svetovne vojne. Enota odstranjena neeksplodirana ubojna sredstva do uničenja skladišči v začasnem skladišču, ki mora biti označeno in varovano. Primerno lokacijo za namestitev kontejnerja za začasno skladišče, ki bi ustrezala zahtevam, je Izpostava Novo mesto iskala več let. Končno je problem rešen. Kontejner je nameščen na varovanem območju Slovenske vojske.
16. 5. 2005
Podelitev priznanj
Izpostava URSZR Novo mesto je 12. maja 2005 v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič podelila nagrade predšolskim otrokom in osnovnošolcem iz Dolenjske in Bele krajine za najboljše literarne in likovne izdelke na regijskem natečaju » Naravne in druge nesreče – Potres.
2. 3. 2005
Proslava ob dnevu civilne zaščite
Prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v dolenjski regiji, je v letu 2005 potekala v Centru za izobraževanje in kulturo v občini Trebnje. V nagovoru je vse prisotne pozdravila županja občine Trebnje, Marica Škoda. Poveljnik občinskega štaba CZ občine Trebnje Anton Ratajc ter poveljnik štaba CZ za Dolenjsko Franc Gole pa sta podala kratek pregled dogajanj v preteklem letu na področju zaščite, reševanja in pomoči v občini Trebnje, oziroma dolenjski regiji. Prisotne in nagrajence so s svojo prisotnostjo počastili številni gostje, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel in župani dolenjskih občin.
   

ČASOVNO OBDOBJE