Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Nova Gorica (RSS)

15. 11. 2012
Sporočilo za javnost glede ukrepov odprave posledic škode
Sporočilo za javnost glede ukrepov odprave posledic škode v gospodarstvu po polavah v letu 2012
15. 11. 2012
Hramba živil v izrednih razmerah
Nasveti strokovnjakov, kako poskrbeti za živila ob raznih naravnih nesrečah.
15. 11. 2012
Nasveti za izsuševanje in razvlaževanje prostorov ob poplavah
V priloženi dokumentaciji so nasveti strokovnjakov, kako primerno razvlažiti in razkužiti prostore po polavah
10. 2. 2012
Regijski načrt ob jedrski nesreči
Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RS št.3/2002,17/2002 17/2006 in 76/2008),objavljamo javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Severno primorsko regijo- verzija 3. Vsi zainteresirani se lahko omenjeni Načrt ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica, Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 10.2.2012 do 10.03.2012.
   

ČASOVNO OBDOBJE