Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Nova Gorica (RSS)

20. 3. 2008
Uničevanje NUS na poligonu 208
Regijska enota NUS je 19.3.2008 na poligonu 208 uspešno razstrelila zalogo neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so jih regijski pirotehniki pobrali v zadnjih treh mesecih na različnih koncih severnoprimorske regije.
14. 3. 2008
Dan CZ 2008
Regijska proslava ob dnevu CZ - Tabor pri Dornberku
29. 1. 2008
Regijski načrti ZRP
Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RSšt.3/2002,17/2002 in 17/2006),objavljamo javno predstavitev sprejetih in potrjenih načrtov zaščite in reševanja v SP regiji. Na novo sta sprejeta načrta ZRP za nevarne snovi in snežne plazove. Vsi zainteresirani si te načrte lahko ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica,Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 30.01.2008 do 03.03.2008.
   

ČASOVNO OBDOBJE