Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

28. 12. 2017
Načrt izobraževanja in usposabljanja v ICZR Ig v letu 2018
Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2018.
28. 12. 2017
Voščilo poveljnika Civilne zaščite za Pomurje
Srečno, varno in zdravo v letu 2018!
28. 12. 2017
Voščilo Izpostave URSZR Murska Sobota
Srečno in zdravo v letu 2018!
   

ČASOVNO OBDOBJE