Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

27. 3. 2015
RAZPIS - XXI. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2015
Razpis XXI. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2015
18. 3. 2015
DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB POTRESU V POMURJU, VERZIJA 3.0
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0. je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu, verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi. Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G
18. 3. 2015
Regijski natečaj likovnih in literarnih del - Ogenj ni igrača
Osrednja regijska prireditev ob zaključku 19. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Ogenj ni igrača" v šolskem letu 2014/2015
6. 3. 2015
VABILO- Natečaj NARAVNE IN DRUGE NESREČE - OGENJ NI IGRAČA
Vabilo na prireditev ob zaključku 19. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "NARAVNE IN DRUGE NESREČE - OGENJ NI IGRAČA" v šol. letu 2014/15.
3. 3. 2015
OBELEŽITEV 1. MARCA – DNEVA CIVILNE ZAŠČITE V POMURJU V LETU 2015
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za leto 2015, Murska Sobota, 3. marec 2015.
2. 3. 2015
Vabilo na podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite - 2015
Vabilo na osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2015, Murska Sobota, 3. marec 2015.
   

ČASOVNO OBDOBJE