Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

20. 9. 2014
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav 09/2014
Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014.
10. 9. 2014
Povzetki ocen ogroženosti Pomurske regije
Prilagamo povzetke ocen ogroženosti Pomurske regije, ki so usklajeni s 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12).
   

ČASOVNO OBDOBJE