Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

23. 7. 2013
Javna razgrnitev načrta zaščite in reševanja
Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0.
18. 7. 2013
Tabor mladih gasilcev v Bodislavcih
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na taboru mladih gasilcev v Bodislavcih, dne 16.7.2013
   

ČASOVNO OBDOBJE