Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

8. 1. 2013
Načrt izobraževanja in usposabljanja v ICZR za leto 2013
Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2013.
   

ČASOVNO OBDOBJE