Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

11. 1. 2012
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
Sprejet Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0
   

ČASOVNO OBDOBJE