Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

12. 1. 2011
Načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na AC A5
Objava sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0.
6. 1. 2011
Načrt izobraževanja in usposabljanja v ICZR 2011
Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2011.
   

ČASOVNO OBDOBJE