Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

29. 1. 2010
Načrt izobraževanja in usposabljanja VNDN ICZR za leto 2010
Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je na svojih spletnih straneh objavil Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanja za leto 2010.
20. 1. 2010
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je povabil vodstva šol, učitelje in učiteljice, da uvrstijo izbirni predmet  "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" v seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2010/11.
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je povabil vodstva šol, učitelje in učiteljice, da uvrstijo izbirni predmet  "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" v seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2010/11.
   

ČASOVNO OBDOBJE