Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

20. 8. 2008
Dodatno navodilo-izredno ocenjevanje škode-kmet. pridelki
Dodatno navodilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-221, z dne 20.8.2008) za izredno ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008.
20. 8. 2008
Obvestilo - vnos podatkov v AJDO 2008 - škoda na stvareh
Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-212, z dne 20.8.2008) o začetku vnosa podatkov o škodi na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 v aplikacijo AJDA 2008.
Informacija o ocenjevanju škode v tekoči kmet. proizvodnji
Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda (Priloga 5, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode) zaradi deževja, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16.8.2008 (URSZR, št. 844-21/2008-196, z dne 18. 8. 2008 in št. 844-21/2008-245, z dne 21. 8. 2008 ).
Informacija občinam o ocenjevanju škode na stvareh
Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 (URSZR, št. 844-21/2008-189, z dne 16.8.2008 in št. 844-21/2008-206, z dne 18.8.2008 ).
   

ČASOVNO OBDOBJE