Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

28. 5. 2008
Informacija za javnost - XIV. IRPUEPPCZRK-POMURJE 2008
Informacija za javnost v zadevi razpisa XIV. izbirnega-regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju
27. 5. 2008
XIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP in CZ
Obvestila in časovnica za potek in izvedbo XIV. regijskega preverjanja ekip PP CZ in RK v Pomurju SJ
23. 5. 2008
Redno letno posvetovanje s podorčja o VNDN v Pomurju
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v četrtek 22. 5. 2008, organizirala redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju.
13. 5. 2008
Dan odprtih vrat Vojašnice Murska Sobota
Sodelovanje Izpostave URSZR Murska Sobota na dnevu odprtih vrat Vojašnice Murska Sobota, v soboto 10. 5. 2008.
13. 5. 2008
TEHNIČNI DAN NA OŠ CANKOVA
Prikaz opreme in sredstev sistema ZRP ter ostalih dejavnikov
13. 5. 2008
TEHNIČNI DAN NA OSNOVNI ŠOLI
Izvedba evakuacije učencev in tehnični dan na OŠ I. v Murski Soboti
13. 5. 2008
OTROŠKA OLIMPIADA 2008
Učenci Osnovne šole Sv. Jurij so se udeležili Otroške olimpiada 2008 v avstrijskem Pinkafeldu
12. 5. 2008
VABILO - redno letno posvetovanje o VNDN
Vabilo na redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju, ki ga organizira Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota.
   

ČASOVNO OBDOBJE