Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

13. 10. 2008
Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2008/09
Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2008/09.
13. 10. 2008
Mednarodno športno srečanje delavcev zaščite in reševanja
V četrtek, 9. 10. 2008 je Izpostava URSZR Murska Sobota organizirala športno srečanje delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij R Madžarske in R Hrvaške ter dežel iz R Avstrije.
   

ČASOVNO OBDOBJE