Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

28. 1. 2008
Evakuacija na osnovni šoli
Izvedba praktičnih postopkov učencev ob evakuaciji.
28. 1. 2008
Predstavitev dejavnosti ZRP na osnovni šoli
Delavci Izpostave URSZR Murska Sobota predstavili dejavnost enot in služb Civilne zaščite.
28. 1. 2008
Mladinsko tekmovanje na Madžarskem
Ekipa učencev Osnovne šole Kuzma na mladinskem tekmovanju ZRP v Monoštru 17.4.2007.
9. 1. 2008
Javna predstavitev regijskih načrtov ZRP
Javna predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja.
   

ČASOVNO OBDOBJE