Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

24. 7. 2007
Vaja zaščite in reševanja v R Hrvaški
Vaja zaščite in reševanja v R Hrvaški, Mursko Središče, 19. 5. 2007
20. 7. 2007
Tabor varnosti v Avstriji
V času od 15. do 17. 6. 2007 se je 24 učencev 4. razreda devetletke in štirje mentorji udeležili tabora varnosti v Bärnbachu v Avstriji, dežela Štajerska.
   

ČASOVNO OBDOBJE