Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

25. 4. 2007
Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja
Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0.
RAZPIS - XIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2007
Razpis XIII. regijskega -izbirnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju.
Redno letno posvetovanje o VNDN v Pomurju,
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v četrtek 19.4.2007, organizirala redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju.
11. 4. 2007
VABILO - redno letno posvetovanje o VNDN
Vabilo na redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju, ki ga organizira Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota.
   

ČASOVNO OBDOBJE