Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

27. 10. 2007
Predstavitev sistema VNDN na OŠ Stročja vas
Sodelovanje na vaji »Požar in evakuacija na Osnovni šoli Stročja vas« – 27. 10. 2007
8. 10. 2007
Aktivnosti na temo varstva pred požarom v leto 2007
Uprava RS za zaščito in reševanje je v okviru aktivnosti na temo varstva pred požarom v letu 2007 pripravila promocojsko gradivo za otroke in odrasle.
8. 10. 2007
Mednarodno športno srečanje delavcev zaščite in reševanja
V petek, 5. oktobra 2007 je bilo v Čakovcu mednarodno srečanje delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij in dežel oz. regij Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške.
3. 10. 2007
XIII. državno preverjanje usposobljenosti
V četrtek, 18. oktobra 2007 se bo v Novi Gorici izvedlo XIII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
   

ČASOVNO OBDOBJE