Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

14. 9. 2006
Otroška olimpiada na temo varnost Safety on tour - Pomurje
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizira v sklopu Programa aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2006/07 ter v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sosednjo avstrijsko deželo Štajersko, 1. otroško olimpiado na temo varnosti »Safety on tour - Pomurje 2006« - v Sloveniji.
   

ČASOVNO OBDOBJE