Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

Javna predstavitev sprejetih regijskih načrtov ZiR
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja javno predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja.
Podelitev spominskih Plaket Civilne zaščite
Podelitev spominskih plaket Civilne zaščite aktivistom OZRK Murska Sobota za sodelovanje v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991.
Predstavitev sisitema VNDN na taboru mladih gasilcev
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dela Izpostave URSZR Murska Sobota ter regijskega RKB oddelka za izvidovanje na na taboru mladih gasilcev v Bodislavcih, 20.7.2006.
SAFETY 2006, Tulln
Udeležba dveh osnovnošolskih ekip OŠ Puconci na evropskem otroškem tekmovanju iz varnosti »SAFETY 2006«, v Tullnu, v Avstriji.
   

ČASOVNO OBDOBJE