Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

17. 3. 2005
Redno letno posvetovanje o VNDN v Pomurju
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota je organizirala v sredo, 16. marca 2005, v prostorih sejne dvorane Gasilskega doma Murska Sobota, redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za področje Pomurja.
13. 3. 2005
Svečana prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Cankovi
Izpostava URSZR Murska Sobota je v četrtek, 3. marca 2005 ob 13. uri v Cankovi pripravila osrednjo regijsko svečano prireditev ob 1.marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.
12. 3. 2005
Regijski izbirni natečaj za likovna in literarna dela
Regijski izbirni natečaj za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče – Potres v šolskem letu 2004/2005
   

ČASOVNO OBDOBJE