Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2006
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2006
Informacijsko gradivo za VVZ in OŠ
Informacijsko gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za VVZ in osnovne šole
6. 12. 2005
Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2005/06
Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2005/06
   

ČASOVNO OBDOBJE