Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

13. 2. 2020
Evropski dan številke za klic v sili 112
Evropski dan številke za klic v sili 112 je 11. 2.

V Sloveniji smo uvedli številko 112 že leta 1997 kot druga evropska država. Na tej številki je ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije.

V Izpostavi URSZR Maribor so nas ob dnevu številke 112 obiskali otroci vrtcev in srednjih šol ter se seznanili z delom operaterja ReCO Maribor. ReCO Maribor je tega dne obiskalo 180 otrok in dijakov z vzgojiteljicami in profesorji.
23. 1. 2020
POSVET STRUKTUR ZAŠČITE IN REŠEVANJA V VZHODNO ŠTAJERSKI
Dne 22.1.2020 je v Izobraževalnem centru Pekre- enota Maribor potekal posvet struktur zaščite in reševanja v Vzhodno štajerski regiji. Udeležencem posveta so bile predstavljene aktivnosti Izpostave URSZR Maribor v letu 2019; podane so bile informacije o aktivnostih v letu 2020. V nadaljevanju je predsednik Zveze Radioamaterjev Slovenije g. Bojan Majhenič predstavil udeležencem delovanje ZRS-ARON ter Radiokluba Maribor-S59ABC, ki je najstarejši Radioklub v Sloveniji, ustanovljen leta 1948.
   

ČASOVNO OBDOBJE