Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

13. 3. 2019
Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »NEURJE« v šolskem letu 2018/2019

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2018 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 23. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » NEURJE«.

Na razpisu je sodelovalo 14 osnovnih šol ( 2 podružnične šole) in 8 vrtcev (iz 11 enot). Na natečaju je sodelovalo 358 otrok in skupaj 114 mentorjev.

Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi:
-predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika,
-član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in
-članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 15 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog in
- celovitost besedila

Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi:
-predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti,
-članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor
-članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij, razen iz 4. starostne kategorije je izbrala le 4 dela, saj jih več ni prejela, skupaj 19 likovnih del in jih bo poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.

8. 3. 2019
1.marec - svetovni dan CZ
PODELITEV PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE ZA VZHODNO ŠTAJERSKO REGIJO,
NARODNI DOM MARIBOR, 6.3.2019

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor je organizirala osrednjo regijsko prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v sredo, 6. marca 2019 ob 17. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru. Podeljena so bila priznanja in plakete posameznikom in organizacijam, ki so se izkazali pri varovanju človeških življenj in lastnine ob naravnih in drugih nesrečah.

V Vzhodno štajerski regiji je bilo tokrat podeljenih 15 priznanj CZ, od tega 11 bronastih in 4 srebrni, prav tako smo podelili dve plaketi CZ.

Vse zbrane na podelitvi je pozdravil župan MOM g- Saša Arsenovič. Slavnostni govornik je bil poveljnik CZ RS g- Srečko Šestan.

Kulturno dogajanje so nam popestrili učenci konservatorija za glasbo in balet iz Maribora z vednozelenimi jazzovsko obarvanimi slovenskimi popevkami. V preddverju dvorane je bila tudi manjša razstava likovnih del otrok iz vrtcev in osnovnih šol regije, ki so sodelovali na natečaju na temo: Neurje.
   

ČASOVNO OBDOBJE