Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

18. 12. 2019
Razpis za podelitev priznanj in nagrad za leto 2019
V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.
18. 12. 2019
Načrft izobraževanja in usposabljanja 2020
NAČRT
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE RS
V LETU 2020
   

ČASOVNO OBDOBJE