Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

20. 4. 2018
Zaključna prireditev natečaja 2017/18
V prostorih Gasilske brigade v Mariboru je dne 19.4.2018 potekala zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče- Klic na številko 112«. Na zaključni prireditvi so bila letošnjim nagrajencem likovnih in literarnih izdelkov podeljena potrdila in nagrade. Na ogled je bila tudi razstava nagrajenih risbic, ki so bila v mesecu marcu poslana na državni izbor. Ker se na isti lokaciji nahaja tudi Regijski center za obveščanje Izpostave Maribor so se otroci seznanili tudi z delom operaterjev in si ogledali gasilska vozila ter dvignili z gasilsko lestvijo. Izbrana sta bila najaktivnejši vrtec, letos je to vrtec Ciciban iz OŠ Miklavž na Dravskem polju in osnovna šola Duplek. Znani so tudi nagrajenci državnega natečaja, iz naše Izpostave so to; za likovna dela: Anin Emeršič z mentorico Vanjo Grdadolnik iz vrtca Ciciban OŠ Miklavž, Tia Holer z mentorico Sonjo Marko iz OŠ Kungota, za literarna dela: Eva Mesarec z mentorico Renato Časar iz OŠ Draga Kobala in Teo Jarc z mentorico Bojano Stožer iz OŠ Toneta Čufarja.
10. 4. 2018
Izbor natečaja 2017/18
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »KLIC NA ŠTEVILKO 112« v šolskem letu 2017/2018

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2017 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 22. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » KLIC NA ŠTEVILKO 112«.

Na razpisu je sodelovalo 19 osnovnih šol ( 3 podružnične šole) in 9 vrtcev (iz 15 enot). Na natečaju je sodelovalo 650 otrok in skupaj 127 mentorjev.
Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi: predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika, član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz dveh starostnih kategorij, in 4 dela iz 4. starostne kategorije, saj jih več ni prejela, skupaj 14 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila: - tematsko ustreznost - izvirnost besedila - jezikovni slog in - celovitost besedila
Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi: predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti, članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila: - starostni stopnji primeren likovni izraz, - izvirnost del, - tematsko ustreznost.
Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.
10. 4. 2018
Zaključna prireditev natečaja 2017/18
Zaključna prireditev regijskega natečaja Naravne in druge nesreče Klic na številko 112 bo v četrtek, dne 19.aprila 2018 ob 10.00 uri v prostorih Gasilske brigade Maribor. V priponki je vabilo na zaključno prireditev.
   

ČASOVNO OBDOBJE