Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

19. 12. 2017
Načrt izobraževanja in usposabljanja VPNDN 2018
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS je objavil Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018. Načrt je v prilogi.

   

ČASOVNO OBDOBJE