Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

20. 6. 2016
Natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je razpisala že 21. natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017. Tema natečaja je Pozor, nevarne snovi .

Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

Razpis natečaja je bil poslan vsem vrtcem in osnovnim šolam na območju Izpostave Maribor. Rok za oddajo likovnih in literarnih del je 6. febraur 2017.

Podrobnejše informacije se nahajajo v razpisu natečaja.
8. 6. 2016
Lovrenc na Pohorju, 22. regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK
V središču Lovrenca na Pohorju se je v soboto 4.6.2016 odvijalo že 22. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.

Sodelovalo je 12 ekip, v konkurenci je tekmovalo osem ekip in štiri izven konkurence. Vse ekipe so pokazale dobro pripravljenost pri oskrbi in reševanju imitatatorjev poškodovancev in obolelih v scenarijih različnih naravnih in drugih nesreč.

Ekipe v konkurenci so se uvrstile na naslednja mesta:
1. mesto: Ekipa PP občine Poljčane-PGD Poljčane
2. mesto:Ekipa PP Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica
3. mesto:Ekipa PP RKS 1 OZ MB
4. mesto:Ekipa PPCZ občina Sl. Bistrica
5. mesto:Ekipa PP RK Sveta Trojica
6. mesto:Ekipa PP RKS 2 OZ MB
7. mesto:Ekipa PPVrtec Pobrežje
8. mesto:Ekipa CZ občine Ruše

Izven Konkurence:
1. mesto:Ekipa CZ Občina Žužemberk
2. mesto:Ekipa RKS OZ Koper, ekipa Flajšter
3. mesto:Ekipa Mladi PP SZKŠ MB
4. mesto:Ekipa policijske uprave Maribor
3. 6. 2016
XXII. Preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
Izpostava URSZR Maribor bo v sodelovanju z Območnim združenjem RK Maribor in Občino Lovrenc na Pohorju organizirala XXII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje bo potekalo v soboto, 04. junija 2016 v središču Lovrenca na Pohorju. Znanje prve pomoči je izrednega pomena tudi v vsakodnevnem življenju. Človeško življenje je eno samo in kot tako najvišja vrednost. To poudarja tudi temeljno načelo doktrine zaščite reševanje in pomoči: »Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi.« Preverjanje bo potekalo na štirih lokacijah. Na ta način bomo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih in drugih nesrečah. V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči bo potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
   

ČASOVNO OBDOBJE