Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

9. 9. 2013
Predlog načrta ZiR - pojav posebno nevarnih bolezni živali
Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ul.RS št. 24/2012) Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, objavlja predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Vzhodno štajerski, verzija 2.0. Morebitne pripombe, predloge na predlog načrta posredujte na elektronski naslov gp.mb@urszr.si do 11.10.2013.
2. 9. 2013
Povzetek ocene ogroženosti - nevarne bolezni živali
V skladu s 4.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Ur.list RS 24/2012) objavljamo povzetek ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali na območju VŠR
   

ČASOVNO OBDOBJE