Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

11. 6. 2013
Razpis 18. natečaja »Naravne in druge nesreče - VODA«
Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2013/2014 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 18. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo. Namen natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v ali na vodi ter na ledu, obenem pa se poučijo kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče oziroma se nanjo ustrezno pripravijo. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju. Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 7. februarja 2014. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del  in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.
Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
11. 6. 2013
XIX. regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK, Cerkvenjak, 8.6.2013
Izpostava URSZR Maribor je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem RK Lenart in Občino Cerkvenjak v soboto, 8. junija 2013, organizirala XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz občin, zavodov , društev in drugih organizacij. Izven konkurenca sta sodelovali ekipi PP Vojaške zdravstvene enote ROLE 2 LM in Policijske uprave Maribor.

Ekipe so svoje znanje prikazalepri delu na treh delovnih točkah, kjer je bilo potrebno oskrbeti 12 ponesrečencev v različnih realistično prikazanih situacijah, kot so nesreča pri delu na kmetiji, prometna nesreča in nesreča z nevarnimi snovmi.

Prireditev so s svojimi prikaznimi točkami popestrili :
- PGD Cerkvenjak,
- RKS OZ RK Lenart,
- Lokalni turistični ponudniki,
- Informacijsko-turistična pisarna Cerkvenjak,
- Policijska postaja Lenart,
- Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor s specialnim vozilom za nevarne snovi in reševalno platformo,
- Nujna medicinska pomoč Maribor z motoristom reševalcem,
- Zdravstveni dom Lenart - Reševalna služba,
- Uprava za obrambo Maribor,
- Regijski center za obveščanje Maribor,
- Regijska enota CZ- TRE,
- državna enota za varstvo pred NUS,
- Gorska reševalna služba Maribor.

Največ znanja pri nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Prve pomoči PGD Poljčane, sledi jim ekipa RK Oplotnica, tretje mesto je zasedla ekipa PGD Spodnja Polskava. Vse ekipe so pokazale zelo dobro znanje pri reševanju in oskrbi ponesrečencev. Zmagovalna ekipa, to je ekipa PGD Poljčane se bo udeležila državnega preverjanja ekip, ki bo meseca oktobra v Velenju.  Vsem udeležencev preverjanja iskrene čestitke.
   

ČASOVNO OBDOBJE