Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

13. 3. 2013
Obisk ReCO Maribor
Ogled in predstavitev delovanja ReCO Maribor je bil izveden v sklopu nadaljevalnega tečaja za gasilca v organizaciji Gasilske zveze Maribor.
11. 3. 2013
Podelitev priznanj ob dnevu CZ – Pekre 7.3.2013
Svečana podelitev priznanj ob 1. marcu-dnevu Civilne zaščite je potekala v četrtek 7. marca 2013 v Izobraževalnem centru za ZIR Pekre. Z glasbenim programom so letošnjo slovesnost popestrili dijaki Konservatorija za glasbo in balet iz Maribora. Slavnostni govornik je bil g. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Na prireditvi v organizaciji Štaba CZ za Vzhodno Štajersko in Izpostave URSZR Maribor so bila podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju. Tokrat smo za območje Vzhodno Štajerke regije podelili: - 45 bronastih znakov CZ (od tega 39 za izjemne enkratne dosežke) - 3 srebrne znake CZ - 3 zlate znake. Dva srebrna znaka CZ se še bosta podelila ob visokih obletnicah prostovoljnih gasilskih društev.
8. 3. 2013
RAZPIS DRŽAVNEGA NATEČAJA NA TEMO »NARAVNE IN DRUGE NESREČE
RAZPIS NATEČAJA NA TEMO »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POTRES « V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
 
V šolskem letu 2012/2013 je bil razpisan že 17. državni natečaj na temo »Naravne in druge nesreče - POTRES«. V Izpostavi za zaščito in reševanje Maribor, smo na podlagi državnega natečaja razpisali regijski natečaj, na katerega se je odzvalo 17 osnovnih šol ter 7 vrtcev. Skupaj je na natečaj prispelo 288 likovnih del ter 33 literarnih del. Komisija za izbor likovnih in literarnih izdelkov, v kateri sta sodelovali tudi zunanji članici in sicer za likovna dela gospa Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti ter za literarna dela gospa Romana Fekonja, profesorica slovenščine, je v četrtek, dne 14. 2. 2013 opravila izbor najboljših literarnih del in v ponedeljek dne 18.2.2013 opravila izbor najboljših likovnih del. Vsa izbrana dela bodo poslana na Upravo za zaščito in reševanje, kjer bo v aprilu 2013 potekal državni izbor najboljših izdelkov, prispelih iz vseh Izpostav za zaščito in reševanje. Izbrana likovna in literarna dela so navedena v zapisniku o izboru likovnih in literarnih del in so dodana v priponki.
   

ČASOVNO OBDOBJE