Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

19. 6. 2012
17.natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del
Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2012/2013 za predšolsko in šolsko mladino razpisala že 17.natečaj za izdelavo likovni in literarnih del. Tema letošnjega natečaja je »Naravne in druge nesreče – Potres«. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na regijskem in državnem nivoju.Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 7.februarja 2013.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor.Izbrana dela na regijskem nivoju bodo nagrajena.Državni izbor bo opravljen aprila 2013.V mesecu maju bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.Razpis in navodila najdete v priponkah.Želimo vam veliko ustvarjalnosti in uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkih.
19. 6. 2012
FINALE 7. OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE
Na finale Otroške varnostne olimpijade v letu 2012, ki je bilo organizirano v športni dvorani Tabor v Mariboru so se izmed 1200 četrtošolcev organiziranih v 120 ekip iz 95 Osnovnih šol uvrstile naslednje ekipe: OŠ Sveta Ana, OŠ Rudolfa Maistra 4.a, Šentilj, OŠ Rudolfa Maistra 4.b, Šentilj, OŠ Janka Glazerja, Ruše, 4.a., OŠ Janka Glazerja, Ruše, 4.b., OŠ Duplek, OŠ Borcev za severno mejo, OŠ Draga Kobala, OŠ Miklavž na Dravskem polju – podružnica Dobrovce, OŠ Anice Černejeve, Makole, OŠ Fram, OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, OŠ Miklavž pri Ormožu – podružnica Kog, OŠ Majšperk – podružnici Stoperce in Ptujska gora, OŠ Mladika, Ptuj, OŠ Ljudski vrt, Ptuj, OŠ Olge Meglič. Ptuj, OŠ Cirkovce, Kidričevo, OŠ Cirila Kosmača, Piran, OŠ Livade, Izola Tekmovanje je bilo zelo športno, vmesni čas pa smo skupaj z Carino, Slovensko vojsko, poklicnimi gasilci, reševalci, Mobilno policijsko pisarno, SPV MOM, Javno agencijo za varnost prometa, Športno šolo Juhuhu, Avto šolo Oman, mestnimi redarji, Balonarskim centrom North-East in Balonarskim klubom Ogenj razstavili in predstavili vsa svoja tehnična sredstva, osebno in skupno zaščitno opremo na platoju (parkirišču) pred vhodom v dvorano Tabor. Po zaključku iger, so se nam na odru v dvorani predstavili vrhunski športniki iz vrst Policije, Carine in Slovenske vojske. Petra Nareks, Rok Marguč, Miran Stanovnik, Barbara Jezeršek in Andrej Šporn.
5. 6. 2012
XVIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK, MAKOLE 2012
Izpostava URSZR Maribor, Območno združenje rdečega križa Slovenska Bistrica, v sodelovanju z občino Makole, so v soboto 2. junija 2012 izvedli XVIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v središču naselja Makole. Potekalo je na treh lokacijah delovnih mest, na katerih je bilo predstavljeno 12 realistično prikazanih poškodb, vsaka ekipa je znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.. Tematika letošnjega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja ekip prve pomoči ob potresu. Sodelovalo je 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po rezultatih preverjanja so se uvrstile na naslednja mesta:
1. mesto: Občina Makole- PGD Makole
2. mesto: OZRK Maribor-Stacionarij
3. mesto: RK občina Makole
4. mesto: OZRK Maribor
5. mesto: RK občina Oplotnica
6. mesto: Občina Poljčane-PGD Poljčane
7. mesto: OZRK Maribor- srednja šola
8. mesto: Občina Slovenska Bistrica-PGD Spodnja Polskava
9. mesto: Občina Oplotnica
10. mesto: Občina Hoče-Slivnica
11. mesto: Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica
12. mesto: Nadškofijska Karitas Maribor
13. mesto: Vrtec Pobrežje Maribor

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici. Prvo uvrščena ekipa prve pomoči iz Občine Makole-PGD Makole bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVIII. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani.

Preverjanje je tudi letos bilo popestreno z vzporednimi spremljajočimi prikaznimi aktivnostmi dejavnosti in opreme služb in enot, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugi nesreč. Za večjo pestrost in raznolikost dogajanja smo k sodelovanju s povabili tudi kulturno umetniška društva, ki delujejo v občini Makole, to je prosvetno društvo Anice Černejeve s folkloristi, etnološko društvo Ložnica in g. Milana Strnada z razstavo fotografij.
   

ČASOVNO OBDOBJE